Enklare IT-lösningar

Även den som inte arbetar i IT-sektorn arbetar ofta inom ramen för ett IT-system på sin arbetsplats. Hur IT-systemet fungerar avgör ofta hur väl man lyckas utföra sina arbetsuppgifter. IT-miljön är därför en viktig del av arbetsmiljön.

Denna aspekt av arbetsmiljön kan dock vara eftersatt. I stora verksamheter är det tyvärr inte ovanligt att lösningar införs uppifrån, utan att de som kommer att arbeta mest med systemen konsulteras. Detta sker i såväl privata som offentliga verksamheter.

Användarvänlighet

När det gäller många andra typer av IT-tjänster talar man mycket om olika aspekter av användarvänlighet. Det ska inte vara svårt att använda en tjänst på nätet, eller ett datorprogram. I Sverige finns organisationen Funka Nu som arbetar för att även funktionshindrade ska kunna använda olika webbtjänster. För några år sedan tog man flera av de svenska bankerna i örat gällande tillgängligheten på deras onlinetjänster.

När det gäller IT-system finns dock inte en sådan organisation. Man kan tycka att alla skulle inse vinsterna av att skapa ett användarvänligt system, eftersom ett sådant skulle innebära stora ekonomiska vinster, men det är ofta som det inte fungerar på detta sätt. Ineffektiva system, med många buggar, kan göra att enkla uppgifter tar orimligt lång tid att utföra. Tid är nästan alltid pengar: företagets eller skattebetalarnas pengar.

Dessutom skapar dåliga system frustration, och det är ofta det största problemet av dem alla. Frustrationen försämrar klimatet på arbetsplatsen, och kan i värsta fall leda till att anställda sjukskriver sig. Även om fler och fler intresserar sig för IT-system och deras funktionalitet på olika sätt så får frågan inte den uppmärksamhet som den förtjänar.

Sist men inte minst skapar system som inte fungerar tillfredsställande en hel del merarbete. Ett exempel är när Arbetsförmedlingen skickar ut felaktiga kallelser till möten med handläggare. Även A-kassorna meddelas om dessa (felaktiga) utskick, vilket gör att den som fått en felaktig kallelse också måste meddela sin A-kassa för att inte förlora sin ersättning.